Иновационен лагер Петрич

На 20 ноември 2015 г. в гр.Петрич се проведе иновационен лагер между ученици от ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“- Петрич и ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански, като част от Световната седмица по предприемачество-2015. 12 ученици, разделени на 3 отбора по четири човека, трябваше да предложат нов предмет в училище, който да бъде интересен и нужен на всички учащи се. Над казуса работиха учениците от професия Икономист на Земеделската гимназия: Виктория Колева, Иванка Майсторска и Димитър Шаламандов от 11 а клас и Андон Сезанов, Аделина Георгиева и Габриела Тосунова от 10 а клас. Всички те получиха сертификати за участие.

Световната седмица по предприемачество е инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark и обединява държави от всички континенти. Тя стартира през 2008 г. с цел да вдъхнови младите хора да прегърнат иновациите, въображението и творческия подход и да превърнат идеите си в реалност. Официален домакин на Седмицата по предприемачество за България е Джуниър Ачийвмънт България. Учениците от професионалните гимназии на Сандански и Петрич доказаха, че подготовката, която получават в училище формира у тях икономически умения, които ще им помогнат да изградят в бъдеще собствен печеливш бизнес.

Виктория Колева – ученичка от 11 а клас на ЗПГ „Климент Тимирязев“

Публикувано в събития

УТФ компанията гостува в местна медия

Учителите от ЗПГ Иван Стоилов и Даниела Коюмджиева от кариерния център, заедно с учениците Лиляна Дерибанова от 12 клас и Ваня Чакърова от 11 клас , членове на новата учебна компания в ЗПГ разказват за предимствата на това да създаваш УТФ компании и да работиш в учебни предприятия. Те гостуваха на новинарския сайт Sandanski1.com – информационния сайт на града ни. Идеята на учителите от кариерния център беше да презентират предимствата на професия Икономист и да подпомогнат бъдещите гимназисти и техните родители в тяхното професионално ориентиране.

Чуйте пълният запис от предаването, излъчено Online на 12 ноември като изберете връзката : 

ЗПГ – учебни компании и работа в учебно предприятие

Публикувано в събития

Софийският университет гостува на Земеделската гимназия

Центърът за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански продължава дейността си и през учебната 2015/2016 г. Усилията на екипа ще бъдат насочени към професионално консултиране на ученици от училището и тяхното бъдещо ориентиране. Основни акценти в дейността ще бъдат провеждане на срещи с представители на висши учебни заведения в страната и семинари за продължаващо професионално развитие.
На 31 октомври 2015 г. специален гост на ЦКРГОАБ и на учениците от дванадесети клас бе ректора на Софийския университет „Климент Охридски“ – проф. д.и.н Иван Илчев. Той представи подробно особеностите на предстоящата кандидатстудентска компания на най-голямото висше учебно заведение в страната.

Зрелостниците проявиха интерес към специалностите, приемните изпити, таксите за обучение. Освен това, те получиха информация за материалната база, възможностите за настаняване на общежитие, както и за множеството извънкласни форми и програми, в които участва учебното заведение, постижения на студенти, обучаващи се или обучавали се в него. Цитирани бяха цифри, които показаха, че възпитаниците на Софийския университет получават заплати по-високи от средните в отрасъла и процента на безработица сред възпитаниците е под средния в страната. Ректора не скри факта, че поради липсата на добра материална база и условия, спортната подготовка не е на нужното ниво.
Предстои провеждането и на други подобни срещи с представители на други учебни заведения в страната, към които екипа на ЦКРГОАБ е отправило писмени покани.

Публикувано в събития

ЗПГ „Кл. Тимирязев“ представи добра практика в сферата на кариерното ориентиране за ученици

На 8.10.2015 г. в зала „22 септември” гр. Благоевград се проведе областна научна конференция на тема „Добри практики в сферата на кариерното ориентиране за ученици от І до ХІІ клас”. Участници бяха директори, класни ръководители , педагогически съветници и учители от училищата в област Благоевград, които представиха доклади и презентации по темата. Партньори в този проект бяха Община Благоевград, РИО–Благоевград, ЦКО–Благоевград. Научно-практическата конференция бе открита от Ганка Илиева, Ивайло Златанов и други представители от партньорските организации.
Участниците бяха разпределени в четири направления:
• Доклади и презентации за добри практики на учители в начален етап на образование, класни ръководители и педагогически съветници
• Доклади и презентации за добри практики в кариерното ориентиране при обучението по общообразователна подготовка и при организиране на дейността в училище
• Презентация на началника на РИО за дейността на ЦКО
• Доклади и презентации за добри практики в кариерното ориентиране при обучението по професионална подготовка
Земеделската професионална гимназия гр.Сандански на тази конференция представи презентация за изградения и функциониращ Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“. Мероприятията на Центъра предизвикаха голям интерес сред присъстващите.

Публикувано в събития

ЧАС ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

На 12 юни 2015 година се проведе час по кариерно консултиране. В земеделската гимназия бяха поканени сътрудници от Центъра за кариерно ориентиране – Благоевград. Инициативата бе проведена с всички професии и специалности в 11 клас. С помощта на представители на кариерния център в Благоевград се проведоха разяснения за ползване на Националния портал кариерно ориентиране на учениците, създаден към Министерство на образованието и науката. Гимназистите от 11 клас се регистирираха и започнаха да попълват тестове за себеопознаване, за установяване на личните им способности, както и тяхното равнище. След като направиха теста, всеки един от тях получи систематизирани резултатите от него . Кариерните консултанти им дадоха пояснения за това как да тълкуват резултатите, какви са насоките за развитие и ги насочиха към използването на следващите модули от Националния портал.

Публикувано в обучения, събития

Панаир на професиите в ЗПГ

На 03 юни 2015 година в Дома на Културата в гр. Сандански се проведе Панаир на професиите в ЗПГ. По традиция на тази инициатива се представиха различните професии и специалности като спец. „Земеделско стопанство“, проф. „Икономист“; спец. „Селски туризъм“, проф. „Организатор на туристическа агентска дейност“; спец. „Организация на туризма и свободното време“, проф. „Организатор на туристическа агентска дейност“; спец. „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, проф. „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ и спец. „Агроекология“, проф. „Агроекелог“. Всяка една от посочените професии се представи с по един щанд, на които се показаха някои от практическите умения, които придобиват, обучаваните в тях ученици.

На организирания от Центъра за кариерно консултиране и гражданско образовение „Америка за България“ панаир се поканиха хора от общността на Сандански и района. Всеки един посетител бе удостоен с внимание за задаваните от него въпроси за конкретните професии и специалности в земеделската гимназия. При презентирането взеха участие и ученици, представители на 10 и 11 клас в различните професионални направления. Те споделиха личния си опит и мнение за обучението в различните специалности.

На панаира бяха представени и допълнителните възможности за участие в различни извънкласни дейности, в които всеки един може да развива наличните си способности и да изгражда нови такива, с оглед изискванията на трудовия пазар.

 

Публикувано в събития

Ученическо самоуправление – 2015

На 18 май 2015 година в гимназията се проведе Ден на ученическото самоуправление. Тази инициатива се провежда традиционно в земеделската гимназия. Чрез нея се дава възможност учениците да се запознаят с реалната работна среда на различни длъжности в сферата на образование.

В хода на мероприятието учениците подават заявления и мотивационно писмо за заемане на длъжност от администрацията или като учител по различни учебни дисциплини.  Всеки един от единадесетокласниците може да изявава желание за заемане на административни длъжности като директор на гимназия; помощник-директор по учебната дейност, по административната дейност, по стопанската дейност; ръководител на компютърен кабинет; педагогически съветник, секретар и други. За тази година директор на ЗПГ бе определен Джесика-Александра Туджарова, помощник-директор по учебната дейност Лиляна Дерибанова, ръководители на компютърен кабинет – Илия Бараков и Габриела Пеева, педагогически съветник – Ваня Ангелова и други. Назначението им е след проведен конкурс по документи.

Всички останали класове имаха възможност да се кандидатират за длъжността учител. Тази година бяха назначени за един ден учители по физическо възпитание и спорт, български език и литература, английски език, френски език, чужд език по професията, история и цивилизация и други.

На всеки един ученик бе предоставен сертификат за участие.

Публикувано в събития

Дни на отворените врати в ЗПГ-Сандански

На 04 май 2015 година бе поставено началото на дни на отворените врати в Земеделска професионална гимназия – Сандански. На този ден бяха поканени родители на настоящи ученици. Целта на проведената среща е да се проведе дискусия между представители на учебната институция и родители на ученици от всички класове и паралелки. Дискусия върху всички възможности за развитие и усъвършенстване на уменията и компетенциите, трудностите за постигане на добри резултати и как те да се преодолеят. Много от родители споделиха опита си на своите деца и описаха възможностите и трудностите, с които са се сблъскали те при придобиване на умения и знания. Нялколко от тях представиха идеи от личния си опит с децата им при преодоляване на трудностите при обучението на децата си.

През следващите дни се провежда среща с родители и ученици в 7 – ми клас. На всички им бяха представени базата и създадените условия за качествено професионално обучение и развитие. Също така представители на гимназията им представиха учебните планове, по които имат възможност учениците да се обучават, какви умения и компетенции ще придобиват, какви са условията и начините за осъществяването на това.

Идеята на дните на отворени врати е да се подпомогнат хората от района за кариерно ориентиране и професионално развитие.

Публикувано в събития

За бога, хляба и земята – среща разговор с неврокопския митрополит

На 24 април 2015 година в гимназията се проведе среща с Неврокопския метрополит Серафим. По традиция Негово Високопреосвещенство проведе среща със завършващи ученици, за да ги поздрави и да им пожелае успех в следващите години на тяхното развитие.

С оглед на възможностите за избор на житейския си път, той сподели, че всеки човек трябва да полага усилия за изграждането на човешки ценности и качества, да бъде търпелив и постоянен за постигане на целите за професионално израстване, развитие и реализация. И въпреки трудностите, несполуките, както и напрегнатите моменти, всеки един човек трябва да се опита да цени човечността, коректността, оптимизмът и добронамереността. Защото само така може да постигне добри резултати в своята професия и в личен план.

Според него всеки трябва да намери своя път, да гради нови професионални качества, с оглед бързо променящата се среда, да развива вече изградени такива. По точи начин всеки един зрелостник ще се справи с конкурентната среда на пазара.

Духовното лице посети и изградения Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“. Той изрази мнение, че в тази среда учениците ще могат да формират качествени професионални умения и знания, с които да се справят по-добре в своя професионален и личен живот.

Негово Високопреосвещенство Неврокопския метрополит Серафим участва и в провелите се същевременно инициативи „Деня на земята“ и „Деня на гората“ като заедно със зрелостниците засадиха по едно дърво в двора на училището.

Публикувано в събития

Дискусия на тема „Устойчиво селско стопанство и ОСП 2014-2020“

На 20 април 2015 година се проведе среща- дискусия на тема „Устойчиво селско стопанство и ОСП 2014-2020“ с лектори Ивайло Попов и Тодор Тодоров от „За земята“ и независимият експерт по ОСП Йордан Великов. В срещата взеха участие земеделски производители от района на Сандански и Петрич, занимаващи се с зеленчукопроизводство/оранжерийно производство/, зърнопроизводство, овощарство и лозарство.

Срещата започна с представяне на основните идеи за устойчиво развитие на земеделието през новия програмен период. Основните преоритети, които са залегнали в развитието на този сектор, каква ще бъде технологията за подпомагането му, размерат на отпуснатите средства по различни направления. Обсъдени бяха възможностите за финансиране на стартиращи земеделски стопанства и развитието на малки стопанства. Лекторите представиха минималните прагове на различни сфери на земеделието, от които ще започне одобрението на различните проекти.

Земеделските производители споделиха трудностите и проблемите, пред които са се изправили през отминалия планов период. В дискусия се обсъдиха различни възможности за справянето с тях като лекторите коментираха, че голяма част проблемите може да се преодолеят с различни форми на обединения на земеделските производители, в т.ч. и за преработване и транспортиране на продукцията.

Освен участие в дискусията, всички участници получиха и по един наръчник – Как да равиваме устойчиво селско стопанство, подпомагано от ОСП 2014-2020.

Публикувано в обучения, събития

Архив

юли 2024
П В С Ч П С Н
« ное    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Категории