Мениджър за един ден – 2016

Земеделската професионална гимназия традиционно участвува в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България, която се проведе на 17 ноември 2016 г. „Мениджър за един ден“ е най-директният подход на JA Bulgaria за среща на младите хора с реалния бизнес. Целта на инициативата е да даде възможност на младите хора за ранно кариерно ориентиране и придобиване на ценни умения за бъдещия им професионален път, а на компаниите и организациите домакини възможност да покажат своята отговорност към развитието на потенциала на младите хора на България.

      Всяка година над 1000 ученици и студенти в цялата страна прекарват един ден във водещи български и международни компании и учат директно от топ мениджърите и топ служителите им. Въпреки че са заедно само един ден, много от младежите и техните домакини продължават да поддържат връзка и след това. Предложения за стажове или работа са често срещана практика към добре представилите се младежи.

      Години наред ученици от различни професии и специалности от нашата гимназия заемат мениджърски позиции за един ден в различни фирми от града и региона. През 2015 г. ученичката Джесика-Александра Туджарова бе в екипа на Президентството на Република България. А тази година Ваня Димитрова Чакърова от 12 а клас, професия Икономист беше финансов директор на Сименс ЕООД България в София за един ден.

      Тази година 22 средношколци от 11 и 12 клас седнаха на мениджърския стол, за да усетят напрежението, тънкостите на комуникацията, динамиката и ежедневието на съвременния мениджър. В края на деня те получиха сертификат за участието си.

      Благодарим на фирмите и институциите, които се включиха в Мениджъра за един ден тази година: Община Сандански, „Св. Никола“ ЕООД, „Аика консултинг“ ЕООД,Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски център- Сандански, АЛФАНЕТ СК ЕООД. А Земеделска професионална гимназия имаше своя директор, заместник-директор и главен счетоводител за един ден!

Публикувано в събития

Иновационен лагер в Земеделската професионална гимназия-2016

На 15.11.2016 г. 32 ученици, разделени на 6 екипа на случаен принцип проведоха Иновационен лагер в ЗПГ гр. Сандански. Мероприятието е част от Световната седмица по предприемачество за България (14-20 ноември), чийто домакин е Джуниър Ачийвмънт България. Целта на световната инициатива, в която през миналата година се включиха над 160 държави и близо 25 милиона души от цял свят, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие. Използвайки подхода учене чрез правене и метода на мозъчната атака, учениците се научиха да работя в екип, да търсят нови, нестандартни решения по поставен проблем и да работят под напрежение. Възползваха се от помощта на учителите по икономическите дисциплини и преподавател по животновъдство от нашата гимназия. При работата си те разполагаха единствено с достъп до компютри и Интернет и своята фантазия и въображение.

Тази година участниците в състезанието „Иновационен лагер” трябваше да генерират идеи във връзка с проблемът с изчезването на пчелите. Тяхната задача беше: „Каква е вашата иновативна предприемаческа идея за решаване на този проблем?“
Предизвикателството да бъдат жури приеха:
1. Пламен Тодоров – експерт в Бизнес Информационен и Консултантски център
2. Стойчо Стоев – управител на „Българско вино“ ООД,
3. Цветан Темелков – Бюро по труда, Сандански
4. Елеонора Сливкова – „Социално подпомагане“, Сандански
5. Живка Мървакова –преподавател по икономика
След триминутна презентация и представяне пред журито на първо място се класира отбор №4, фирма beEco. Предметът им на дейност е свързан с образованието на подрастващите относно екологичните проблеми. Целева група- децата от детските градини и от началното образование, защото в тази възраст по-лесно се формира екологичното съзнание. Това ще стане чрез играта Super Bee. Тя ще включва спасителна дейност – супер герои като Bee Man, които ще се грижат за пчелите и ще се борят с лошите пестициди.
На второ място се класира фирма Апис амицис, която ще създаде антидот, който да изгради имунитет на пчелите срещу вредното въздействие на пестицидите. Той ще бъде поставян в захранката на пчелите.
Интересни бяха и идеите на другите отбори. Те се обединиха около решаването на основните проблеми: вмешателството на човека в природата, използването на пестициди, глобалното затопляне и глобализацията на селското стопанство.

Публикувано в събития

Как понякога най-омразните предмети се превръщат в най-нужните

В навечерието на 60 годишния юбилей на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев“, Центърът за кариерно развитие и гражданско образование организира поредица от срещи с бивши възпитаници от гимназията.
На 04 ноември 2016 на поканата ни се отзова Владимир Георгиев Кременлиев – Випуск 2006 година, професия Икономист, специалност Земеделско стопанство. Пред препълнена зала Юбилейна с ученици той увлекателно разказа за своя интересен житейски път- Сандански-Благоевград- Хаваите- София!!! . Незавършеното му висше образование не му е попречило да започне работа в HP България. Личните му качества и отличното владеене на езици/английски и френски/ му дават възможност да ръководи отдел от 15 човека в международната компания. Всекидневно се грижи за снабдяването с резервни части на много компании в Европа, Русия, Африка и Близкият изток. Широко скроен, с разностранни интереси, той се занимава и с благотворителна дейност.
Влади благодари на своите учители и разказа как обучението му в родната гимназия е е дало тлъсък на целият му по-нататъшен живот.
Бъди здрав и ни радвай с успехите си Влади!

От него разбрахме как професия в сферата на икономиката отваря врати в почти във всички области. За нетърпеливите препоръчвам да минат направо на 4:35 и да чуят откровението на Влади за това как понякога най-омразните предмети се превръщат в най-нужните.

Публикувано в видео, събития

Среща с представители на Агенцията по заетостта

На 26 октомври 2061 година се проведе среща с представители на Агенцията по заетостта. В нея взеха участие ученици от 12 клас към Земеделска професионална гимназия. На организираното от Центъра за кариерно консултиране и гражданско образование „Америка за България“ и Агенцията по заетостта среща се представиха възможностите на Европейските служби по заетостта EURES и на дуалната система на обучение в Германия.

EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:
• търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
• работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;
• търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на:
• информация от базите данни, публикувани в EURES портала (European job mobility portal);
• информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.
Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място.

Младежите работят 3-4 дни в седмицата в обучително предприятие (хотел, ресторант, фабрика, цех или др.) и 1-2 дни се обучават в професионално училище. В края на тригодишното обучение се полага изпит пред съответната професионална камара и се получава сертификат за придобиване на специалност, признат по цял свят.

Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и германската държава, е за следните разходи:

– курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1;

– пътуване до Германия за започване на практика;

– пътуване до Германия за започване на същинското обучение;

– курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;

– едно пътуване годишно до България по време на учебната година;

– заплата от страна на работодателя;

– допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 EUR/месец.

Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EUR на месец. Пример: Ако работодателят плаща на практиканта 200 EUR на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 EUR, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 EUR.

Публикувано в събития

Споделен опит на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Споделен опит на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански

 Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр.Сандански е училище, което в  своята  59-годишна история създава кадри в областта на земеделието. Днес то е най-голямата образователна институция в сферата на средното земеделско професионално образование в България. Понастоящем 630 ученици се  обучават в различни специалности в областта на селското стопанство, включително професия

„Агроеколог“, „Озеленител“, „Икономист“, „Организатор на туристическа и агентска дейност“, „Готвач“, „Хлебар-сладкар“, „Техник-технолог по качеството на храните“, „Монтьор на селскостопанска техника“ и др.  Девизът ни е „Ние можем и ще продължим напред“.  Учениците ни участват в национални и международни състезания, включват се активно в организирането на училищни и извънучилищни дейности и проекти, в т.ч. от календара на МОН, Джуниър Ачийвмънт България, Центъра за развитие на човешките ресурси и др. Целта ни е да се подобри качеството на преподаване чрез различни иновационни методи и да формираме личности с високи професионални знания и умения, с широка култура.

От 17.10.2014 г. в гимназията функционира Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“/ЦКРГОАБ/. Изграждането му бе финансирано от Фондация „Америка за България“ и съфинансирано от училището, след защитен  проект, който обоснова нуждата от изграждане на такова звено в професионалното средното образование. Екипът, работещ в ЦКРГОАБ, е изключително мотивиран и включва: Емил Терзийски -директор на учебното заведение, Дина Кирилова – главен учител, Даниела Коюмджиева, Мариана Анталавичева, Иван Стоилов, Павлина Караджова и Димитър Ангов – старши учители. Същият притежава дългогодишен опит в областта на кариерното консултиране и професионално ориентиране на ученици.

Спечелването на проекта и изграждането на ЦКРГОАБ бе първото предизвикателство, с което екипът на училището се сблъска и прие с амбиция. Факт е, че това е първият изграден и успешно функциониращ център с такава насоченост към средно професионално училище в страната. Като част от цялостната работа по проекта бе реконструиран първият етаж на сградата на училището – шест кабинета и три хранилища, както и част от коридорното пространство. Създадени бяха: информационно бюро, офис на земеделско предприятие, кабинет „Информационно и счетоводно обслужване”, кабинет „Икономическа информатика”, заседателна зала на учебни компании, кабинет „Озеленяване и агроекология”, работилница „Озеленяване и агроекология”, кабинет „Цветарство и аранжиране”,  работилница „Цветарство и аранжиране”, кабинет „Психологическо консултиране и гражданско образование”.

Проектът за изграждане на Кариерния център повиши информираността на работната сила в секторите, за които Земеделската професионална гимназия подготвя кадри – земеделие, хранителна промишленост, туризъм. Проведените мероприятия през изминалите година подпомогнаха професионалното ориентиране и повишиха конкурентоспособността на икономическите субекти на пазара.

Преки бенефициенти на проекта са учителите и  учениците  на гимназията. Дейностите  засегнаха пряко и една част от гражданите на общината, които имаха достъп до услугите, предлагани от центъра и свързани със земеделието, туризма и хранителната промишленост. Непряко от дейността на центъра се възползваха и родители на ученици от училището и граждани от региона на Петрич, Кресна и Сандански, които се занимават със земеделска дейност. Количествените показатели от двугодишната дейност на ЦКРГОАБ са както следва:

 

Вид на участниците Общ брой, в т.ч.
Ученици 621
Земеделски производители 62
Учители 29

 

Вече две години дейността на центъра включва организирането и провеждането на различни мероприятия. Едно от най-мащабните е Джоб-експо. На 20.03.2015 г. в кабинетите на центъра при предварително изготвена програма по професионални направления баха разпределени 110 ученици от училището. Срещайки се с представители на бизнеса от съответната професионална област, те се запознаха с изискванията на бизнеса при наемане на персонал, професионалните характеристики  към длъжността и етиката във взаимоотношенията в бранша. Това повиши конкурентоспособността на бъдещата работната сила чрез развиване и разширяване на професионалните умения и компетенции. По този начин бе изпълнена една от целите на проекта, а именно той да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация.

Като негово продължение на 26.03.2016 г. над 100 ученици от училището участваха в Похода на вдъхновителите. Амбициозните вдъхновители на „Аз мога – тук и сега” говориха за това, как се успява у нас; какво е нужно, за да сбъднеш желанията си, да се реализираш в областта, в която искаш; как да бъдеш щастлив с живота и работата си. С личния си пример мотивираха участниците и направиха срещата изключително полезна и интересна.

Специално за земеделските производетели от района бяха проведени два семинара за представяне на различни програми и проекти в областта на земеделието. Общо  участваха 62 земеделски производители. Участниците бяха информирани за възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията или част от професия в областта на земеделието, чрез валидиране на знания и умения, придобити по неформален път. Това повиши информираността и степента на  професионално обучение на земеделските производители от региона. При провеждане на семинарите бе организиран кетеринг от учениците от направление Храни и напитки. Участниците демонстрираха своята заинтересованост от темите на събитията.

Традиционно през месеците май-юни, на патронния празник на гимназията Центърът организира Панаир на професиите, на който се представиха професиите и специалностите в училището. На специално изготвени за целта щандове учениците демострираха придобитите знания и умения. Икономическото направение, чрез изготвени бизнес планове и рекламни материали, доказаха  умения за планиране, маркетинг и работа в екип. Учениците от направление туризъм изложиха изготвените от тях макети на селски къщи и сувенири. Присъстващите дегустираха направеното от учениците от направлние храни и напитки. Бъдещите агроеколози, показвайки своята лаборатория, демострираха наученото в часовете по професионална подготовка в новите кабинети.  Това мотивира обучаваните и засили интереса към професиите, застъпени в Земеделска професионална гимназия гр. Сандански, демонстрирайки висококачественото обучение в гимназията.

С цел улесняване прехода между средното професионално и висше образование Центърът периодично организира срещи-семинари за продължаващо професионално развитие с ректорите на различни висши учебни заведения в страната, в т.ч.  на Аграрен университет – Пловдив, СУ “Климент Охридски“, ВУЗФ-София, УНСС и др.  Над 150 ученици от 12-тите класове получиха актуална информация за условията и реда на кандидатстване. Проявеният от тях интерес бе задоволен с компетентните отговори лично на ректорите на учебните заведения. Това стимулира интереса на учениците и възможността за продължаващо обучение в областта на земеделието.

Теорията и практиката вървят ръка за ръка при организирането и провеждането на обучение за придобиване на умения за изготвяне на пакет документи за кандидатстване за работа съобразно европейските стандарти с използване на информационни технологии. В обновената база на Центъра учениците от учебни компании „Тийн Консулт“ АД и „Ирите на града“ АД /работещи по програма Учебна компания на Джуниър Ачийвмънт България/ организираха тези обучения пред учениците от професия „Организатор на туристическа и агентска дейност“ и „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“. Ползата бе двустранна: акционерите предадоха придобити вече знания в тази област, а техните  съученици, в чийто учебен план не е предвидено такова обучение, я получиха на достъпен формат. Изградените работни компютърни станции позволиха обучението да включва прилагането на платформата Europass.

За подготовка на учениците за участие в програма ЕВРОСКОЛА, ЦКРГО „Америка за България“ организира тренинг за работа в екип и повишаване на екипната ефективност В кабинета  по гражданско образование и психологическо консултиране, специално оборудван за ефективно провеждане на занимания от този вид, участващите ученици от различни класове успяха да възпроизведат реално пленарно заседание и да сформират шест екипа за представяне на България в Европарламента, което им бе от голяма полза при представянето им в Страсбург. Другите теми за тренингите са: преодоляване на комуникативните бариери и създаване на умения за работа в чуждоезикова среда за ученици от училището, пътуващи в чужбина; тренинг за решаване на конфликти и др. Тренингите се  провеждаха с ученици, на които предстои мобилност по спечелени проекти по програма ЕРАЗЪМ+, в т.ч. „Европейски стандарти в кулинарията“ и „Към предприемачество и инициативност“. В резултат на заниманията учениците формираха умения за създаване и приемане на правила за екипна работа.

Периодически се провеждат разгорещени дебати по различни теми: толерантни ли сме към различните, за и против промяната на закона за гласуването, не на агресията и др.

В Центърът регулярно се провеждат обучения по гражданско образование. Целта е изграждане на  нагласа у учениците за активното им включване в обществения и училищен живот чрез придобиване на знания и граждански компетенции, свързани с международни правни  институции и организации. Многократно са  провеждани семинари за информиране и мотивиране на учениците за възможностите им за участие в олимпиади и състезания по гражданско образование през следващата учебна година. В резултат на това през учебната 2014-2015 г. по гражданско образование бяха разработени 13 проекта, от тях 10-номинирани за Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, а 5 взеха участие в националния етап на VIII-та олимпиада. А през учебната 2015-2016 г. по гражданско образование бяха разработени 11 проекта, от тях 10 бяха номинирани за Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, а 2 проекта взеха участие в националния етап на IX-тата олимпиада.

На организираната среща-разговор с Филип Харманджиев – собственик на винарна Дамяница и „Чифлик ливади“ ЕООД, бяха представени фермерски иновации. Тази среща показа на учениците нова възможност за професионалното им развитие. Личният пример на предприемача показа предимствата и недостатъците на собствения бизнес в България. Това провокира размисъл и интерес в учениците. Мултимедийната система в кабинет „Секторен офис на предприятието“ подпогна визуализацията и повиши ефективността от срещата.

През учебната 2014/2015 година бе учредена и успешно функционираше Учебна компания „Тийн консулт“ АД. В нея взеха участие 15 ученици и 3 консултанти. Нейният предмет на дейност бе кариерно консултиране на ученици от ученици. Участниците се ангажираха с логистиката и организацията на част от мероприятията на центъра. Успешно се представиха на Регионалния панаир на учебните компании – Благоевград и бяха номирини за участие в Националния форум Изгряват звезди – София 2015г. Журито бе впечатлено от професионалнизма и компетентността на участниците, както и от представения атрактивен продукт „Омагьосаният квадрат на Нетикета“ и наръчник „Моят старт в кариерата ще бъде успешен, защото…“ Тя бе организатор и на проведените в училището Ден на ученическото самоуправление и среща-разговор с Неврокопския митрополит и др.

През учебната 2015-2016 година функционираше Учебна компания „Игрите на града“ АД към Джуниър Ачийвмънт България. След участие на Регионалния панаир на УК-Благоевград, същите бяха номинирани и участваха в Националния форум „Изгряващи звезди“ – София, 2016 г.

След проведен конкурс, бе избрано лого, предложено от ученичката Ваня Чакърова от 10 а клас, което ще продължи да се използва в бъдеще и ще направи Центъра разпознаваем.

За първа година през м.май 2016 гимназията ни проведе инициативата „Добре дошли в нашето училище“. Центърът даде възможност на кандидат-гимназистите да се информират за предлаганите от училището ни възможности за професионално образовани. Срещите се проведоха в обновената база на ЦКРГОАБ, където учениците от Земеделската гимназия представиха всички професии и специалности, които се изучават в нея.

Изграденият Център за кариерно развитие и гражданско образование към нашата гимназия спечили второ място в Националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България, категория кариерни услуги за ученици, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси през 2015 г.

С цел популяризиране на работата на ЦКРГОАБ и осигуряване на публичност в коридорното пространство, оформено като Информационно бюро, се помества актуална информация за неговата работа и тази на финансиращата организация – фондация „Америка за България“. Разработеният сайт на ЦКРГОАБ /http://center.zpg-sandanski.com/ функционира и информира за дейността на Центъра и ползите от него. Прилаганите от нас практики могат да бъдат широко използвани както в България, така и в други страни от Европа. Те биват разпространявани и популяризирани в организациите – партньори по международни проекти, реализирани в училището, в т.ч. Холандия, Германия, Македония, Полша, Италия, Гърция.

 

 

 

Публикувано в общи

Панаир на професиите

В рамките на инициативата „Добре дошли в нашето училище“ на 23 април на площада на град Сандански се проведе и ежегодният панаир на професиите. Там учениците представиха своите професиите пред по-широка публика от родители и граждани от града.
Публикувано в събития

Инициатива „Добре дошли в нашето училище“

От 18 до 23 април 2016 година Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ и кариерен център в ЗПГ проведоха инициативата „Добре дошли в нашето училище!“. През тези дни в сградата на училището и на площада  се проведоха мотивационни работилници, състезания и конкурси. Целта на всички прояви беше кандидат – гимназистите да се запознаят с професиите, които ще бъдат изучавани през учебната 2016/2017 година, както и с различните форми на извънкласен живот на гимназистите.

 
Публикувано в събития

В ЗПГ гостува 32-я поход на вдъхновителите

На 26 март в зала юбилейна по покана на методическо направление „Икономика“ и кариерния център в училището гостува „Поход на вдъхновителите“. В „Поход на вдъхновителите“ едни страхотни хора разказват своите история, говорят за това как са преуспели в живота, и как са намерили своето призвание.Целта им е да обикалят като хвърковатата чета на Бенковски из българските градове и селца за да се срещат с различни млади хора, да поговорят с тях за това какво могат да постигнат, като им дават примери. И да покажат, че всичко е една съвкупност и освен да печелиш пари е хубаво да имаш и добро сърце.

Срещата с над 120 младежи и техните учители премина с много положителни емоции, усмивки, мотивация и най-вече – стремеж за промяна, промяна към успешно бъдеще! Гостите останаха очаровани от страхотната организация на местно ниво и от отличната материална база на училището. Сред мотиваторите на 32 поход на вдъхновителите бяха Кристалин Чавдаров,главен организатор и президент на дизайнерската агенция „Киви дизайн“, Надя Ганчева- журналист в Нова ТВ, Георги Аврамов-собственик на туристическата агенция „Verso Travel“, Константин Рачев- програмист, и Георги Малчев – директор на дигиталния маркетинг на М-тел.

Бачкане! Постоянство! Амбиция! Благодаря! Обичам те! Извинявам се! Заедно! Това е формулата на успеха на „Похода на вдъхновителите“!

Вдъхновителите – главната им идея е да показват успешния пример в лицето на професионалисти, експерти, успяващи, популярни и надъхващи хора, които да променят траекторията на мислите на младите хора! Намирането е взаимно, защото участието е доброволно и всеки отделя от най-ценния ресурс, които притежава – ограниченото си време. Да раздаваш на големи порции най-важното, което си получил от живота – опит, знания и емоции е велико начинание ! Да вдъхновяваш – неоценимо !!!

Публикувано в събития

Ученици посетиха университети в град Пловдив

Учениците от 12-те класове посетиха град Пловдив и част от университетите там, с които училището поддържа връзки. Това стана благодарение на Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствия“ и участието на учители от специалностите, възползващи се от обновените кабинети на кариерния център.

Бяха посетени Аграрен университет и Университетът по хранителни технологии , представляващи интерес за учениците от професии „Озеленител“, „Техник-озеленител“ и “ Контрол по качеството на храни и напитки“. Проведените срещи бяха ползотворни и за двете страни, като учениците на място се убедиха, че ЗПГ притежава една от най-модерните бази за училище в България , особено за последната професия.

Професори и асистенти останаха приятно изненадани от нашите ученици и уменията им да работят с най-съвременна техника в областта. Това няма как да не се отрази и на самочувствието на учениците и изведе на преден план у тях идеята, че Пловдив е една добра възможност за продължаване на образованието им.

Центърът за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански продължава дейността си  през учебната 2015/2016 г  с  основен акцент провеждане на срещи с представители на висши учебни заведения в страната.

Публикувано в събития

Документи за кандидатстване за работа

На 26.02.2016 година акционери на учебна компания „Игрите на града“ АД за поредна година осъществиха обучение на тема: Изготвяне на пакет документи за кандидатстване за работа чрез платформата Europpas. То се проведе  за ученици от 10 клас с проф. „Организатор на туристическа и агентска дейност“  в кабинет „Информационно и счетоводно обслужване“ към Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“.

Участниците бяха запознати с възможностите и начините на използване на системата Europpas за изготвяне пакет документи за кандидатстване за работа.  На практика, отговаряйки на обява за работа в съответното професионално направление, те съставиха личната си автобиография и получиха практически съвети за изготвяне на мотивационно писмо.

Целта на обучението бе да се извърши подготовка на младите специалисти по един от основните проблеми на пазара на труда, а именно – изготвяне на качествени документи за кандидатстване за работа.

Обучението за работа с платформата Europpas, както и създадената учебна компания са част от дейностите в календара на ЦКРГО „Америка за България“. В учебната компания участват ученици от 11 клас в проф. „Икономист“, спец. „Земеделско стопанство“.

Публикувано в обучения

Архив

юни 2024
П В С Ч П С Н
« ное    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Категории