Информационно бюро

Информационно бюро (усвояване на част от коридорното пространство) – място, където ще се поставя актуална информация за необходимите компетентности на професии, длъжности, застъпени в гимназията, информация за предстоящи събития, семинари, обучения, срещи, консултации, организирани от нашия кариерен център. За целта ще се обособи част от коридорното пространство с подходящо обзавеждане, стъклено-алуминиеви модули, където ще се извършва визуализация на дейността на центъра. Обслужването на това информационно бюро ще бъде от ученици в 12 клас – специалност „Земеделско стопанство”, професия „Икономист”, които ще отработват производствената си практика като организатори и консултанти на центъра. По този начин те ще приложат на практика придобити теоретични знания по Бизнес комуникации, Мениджмънт, Маркетинг, Предприемачество.