Дуална система на обучение в Германия

Тези възможности се предоставят от сътрудничеството на Агенцията по заетостта в България и Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика. Чрез тези структури ще започне набирането на кандидати за участие в програмата “The Job of my Life” (MobiPro-EU), която има за цел да подпомогне, включително и финансово, общо 2 000 младежи от ЕС, които искат да започнат дуално професионално обучение в Германия. За да се възползват от тези възможности кандидатите трябва:
– да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. в момента на подаването на заявлението за включване в програмата в началото на 2015 г. трябва да не сте навършили 28 години);
– да имат българско гражданство;
– да имат завършено средно образование;
– да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.
Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място.
Младежите работят 3-4 дни в седмицата в обучително предприятие (хотел, ресторант, фабрика, цех или др.) и 1-2 дни се обучават в професионално училище. В края на тригодишното обучение се полага изпит пред съответната професионална камара и се получава сертификат за придобиване на специалност, признат по цял свят.
Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и германската държава, е за следните разходи:
– курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1;
– пътуване до Германия за започване на практика;
– пътуване до Германия за започване на същинското обучение;
– курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;
– едно пътуване годишно до България по време на учебната година;
– заплата от страна на работодателя;
– допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 EUR/месец.

Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EUR на месец. Пример: Ако работодателят плаща на практиканта 200 EUR на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 EUR, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 EUR.
Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

Конкретните предложения за обучение ще бъдат публикувани в края на 2014 г. Кандидатите за включване в програмата ще бъдат уведомени с имейл, за да могат да направят своя избор на професия и предприятие, в което да се обучават.

Примерни професии, по които се очаква да има места за обучение:

хотелиерство и ресторантьорство (хотелиер, ресторантьор, готвач, специалист в ресторанти за бързо хранене);
хранително-вкусова промишленост (пекар, сладкар, технолог и др.);
строителство (специалист покриви, дърводелец, специалист климатична/санитарна/отоплителна техника, строител на пътища, специалист по бетон и стоманобетон, дърводелец/кофражист и др. );
технически специалности (електротехник, леяр-механик, мехатроник, индустриален механик, шлосер, стругар, фрезист и др.).
други – фризьор, болногледач, фитнес инструктор и др.

Кандидатите за участие в програмата „The Job of my Life” за 2015 г. могат да изпращат автобиография в EUROPASS формат на немски или английски език на електронната поща thejobofmylife2015@az.government.bg.

Публикувано в обучения

Европейски програми за развитие на земеделието

На 05.11.2014 година се проведе работна среща между представители на Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ / ЦКРГОАБ / към ЗПГ „Климент Тимирязев“-Сандански и Бизнес Информационен и Консултански Център – Сандански . На нея бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на развитието на човешките ресурси. Бе взето решение за за провеждане на семинар, предназначен за земеделски производители по актуални за новия програмен период теми. Идеята за семинара е за представяне на възможностите на земеделските производители за развитие чрез европейските програми. В тази връзка на 5 декември 2014 г. в ЦКРГО „Америка за България“ ще се представят различните програми за новия период /2014-2020/ като за целта бе поканен Стилиян Рупов – старши експерт- координатор към Териториален областен офис-Благоевград към Националната служба за съвети в земеделието.
Семинарът е предназначен за земеделските производители, сдружения на земеделски производители, други заинтересовани лица и институции в сферата на земеделието от Сандански и региона. На всички се предоставя възможността да участват в събитието безплатно.

Публикувано в събития

Календар на центъра за ноември и декември

1. Работна среща с представители на Бюрото по труда гр. Сандански 05.11.2014 г ЦКРГО“Америка за България“

2. Представяне на професиите и специалностите на Стопанска академия гр. Свищов 10.11.2014 г. ЗПГ

3. Работна среща с представители на Бизнес Информационен и Консултантски Център гр. Сандански 11.11.2014 г. Офис на БИКЦ

4. Представяне на дуалната система на обучение като възможност за продължаващо професионално развитие пред ученици от ЗПГ с участието на представители на ДБТ 21.11.2014 г. ЦКРГО“Америка за България“

5. Час по кариерно ориентиране: Коя е моята професия? Участие в играта на Trends of Tomorrow („Играта”) на Самсунг Електроникс и Джоб Тайгър. 28.11.2014 г. ЦКРГО“Америка за България“

6. Семинар за представяне на програми и мерки в областта на земеделието през новия програмен период с лектор Стилян Рупов-ст. експерт от служба Земеделие гр. Благоевград, съвместно с БИКЦ. 05.12.2014 г. ЦКРГО“Америка за България“

7. Тренинг за работа в екип и повишаване на екипната ефективност. м.12.2014 г. ЦКРГО“Америка за България“

Публикувано в събития

ДЕБАТ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

В Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ се проведе на 6 ноември 2014 година дебат по редица социални проблеми, вълнуващи институциите на Европейския съюз. В него взеха участие двадесет и четири ученици от всички класове /8.-12./. Те бяха разделени на шест работни групи. Всяка една от тях бе подготвила за обсъждане една от следните теми:

1.Околна среда и възобновими енергийни източници;
2.Мерки за борба с разхищаването на храни;
3.Бъдещето на Европа;
4.Свобода на информацията и гражданска култура;
5.Миграция и интеграция;
6.Младежка заетост.

Всички останали екипи активно дискутираха предлаганите им аспекти в изложените социални сфери.
Целта на дискусията бе да развие светоусещане у младите хора като част от европейската общност, създаване на ангажираност към проблемите на европейското общество, формиране на умения за активна гражданска позиция, на социална инициативност.

Публикувано в събития

Работна среща с представители на Бюрото по труда гр. Сандански

Състоя се среща между представители на екипа от Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ и Агенцията по заетостта. Бяха обсъдени възможностите за взаимодействие на центъра и Агенцията.

На 05.11.2014 година се проведе работна среща между представители на Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ / ЦКРГОАБ / към ЗПГ“Климент Тимирязев“-Сандански и Дирекция Бюро по труда – Сандански за обсъждане на общи инициативи и възможности. Сътрудниците от Бюрото по труда споделиха интереса си към съвместна работа с новосъздадения ЦКРГО“Америка за България“. Бяха обсъдени идеи за организиране на семинари за развитие на човешките ресурси в новия програмен период на ЕС, обучителни курсове, представяне на възможности за намиране на работа и осигуряване на връзка между работната сила и работодателите от региона. Една от бъдещите инициативи, която бе планирана и ще бъде реализирана на 21.11.2014 г, е семинар по програми за дуално обучение в Германия.

Публикувано в събития

Официално откриване на центъра

Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ бе открит официално на 17 октомври от Виолета Недева, експерт по земеделие и околна среда към Фондация „Америка за България“, и Емил Терзийски, директор на училището.Гости на тържеството бяха избраният за депутат Атанас Стоянов, представители на Общинска администрация, директори на училища от Сандански, Разлог, Петрич и Микрево (Община Струмяни). Поздравителен адрес към домакинините от името на Министерството на земеделието и храните поднесе д-р Евгения Ачкаканова, директор на Дирекция „Наука, образование и инвестиции“.

Проектът е изпълнен с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и самоучастие на ЗПГ.Основната цел на Център за кариерно развитие и гражданско образование в ЗПГ е да подготвя по-квалифицирани кадри за земеделието, туризма и хранителната-вкусовата промишленост в региона. Той ще обслужва не само ученици, но и други граждани, които търсят работа и по-добра реализация на пазара на труда.Откриването на Центъра съвпадна с 20-годишнината от откриването на първата икономическа специалност в училището.

Публикувано в галерия, събития

3 дни до официалното откриване

В Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – Сандански, в крак с модернизацията на професионалното образование, на 17 октомври 2014 години ще се открие Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“. В изграждането му са инвестирани 150 000 лв., предоставени от фондация „Америка за България“, и 38 000 лв. собствено финансиране.
Очакванията са този център да се превърне в свързващо зно между реалния бизнес и лицата, търсещи работа. Преки бенефициенти ще са учители, ученици – настоящи и бъдещите. Дейностите ще засегнат пряко и една част от гражданите на общината, които ще имат достъп до услугите, предлагани от него и свързани със земеделието, туризма и хранителната промишленост. Косвени потребители ще бъдат родителите и друга част от гражданите на региона, които се занимават със земеделска дейност.
За целта периодично ще се организират подходящи специализирани мероприятия – семинари, тренинги, обучения, джоб-експо, срещи с експерти от Бюро по труда, Бизнес информационен и консултантски център Сандански и др. Ще се осигурява постоянна професионална консултация на бенефициентите. В съответствие с бъдещата дейност на центъра бяха реновирани шест кабинета, три хранилища и прилежащото им коридорно пространство, разположени на първия етаж в учебната сграда.
Това ще даде възможност едновременно да се провеждат учебни занятия и да функционира кариерният център. Ще се подобри качеството на образователния процес чрез повече практически и интерактивни занимания. Те ще бъдат насочени към учениците от професиите „Икономист“, „Озеленител“ и „Агроеколог“, които ще се обучават в модерна среда. Такива условия притежават малко училища в България.
Популяризирането на дейността на центъра и представянето му като добра практика ще даде възможност и на други професионални гимназии да изградят подобни центрове, а международното сътрудничество, което гимназията успешно осъществява, ще помогне опитът да бъде разпространен в партньорски страни. Ще бъде изучен техният опит в областта на професионалното ориентиране, консултиране и валидиране на компетентности и умения, придобити от неформално учене.
Кариерният център ще подпомогне утвърждаване домакинството на Международното състезание по екология „Земята – позната и непозната”, което към настоящия момент вече се провежда от три години в училището.
Работата на Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ ще включва, организирането и провеждането на джоб-експо, панаир на професиите, семинари за представяне на различни програми и проекти в областта на земеделието в сътрудничество с Бизнес Информационен и Консултантски Център- Сандански, семинар за продължаващо професионално развитие с ученици на гимназията, обучение за придобиване на умения, свързано с програмата за развитие на селските райони, насочено към земеделски производители, обучения за придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията или част от професия в областта на земеделието, тренинги за работа в екип, повишаване на екипна ефективност, решаване на конфликти, преодоляване на комуникативни бариери, овладяване на агресията, работа в чужда среда, обучения и семинари по гражданско образование.

Центърът ще съдейства на млади селскостопански производители, завършили гимназията, да получат стартова помощ за разработване на проекти и да развият малки земеделски стопанства, както и да извършват дейности с повече ангажименти за агроекология и климата по отношение на земеделската земя. Същият ще се превърне в звено за трансфер на знания и действия по осведомяване за програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, като освен курсове и семинари ще провежда и индивидуални обучения.
Земеделската професионална гимназия гр. Сандански има дългогодишен и положителен опит в областта на професионалното обучение и кариерно ориентиране. От седем години се провежда Панаира на професиите на градския площад с участието на всички професии и специалности, застъпени в гимназията. От шест години функционират учебни компании към Джуниър Ачийвмънт България с различен предмет на дейност. През 2013-2014 учебна година бе регистрирана и функционираше учебна компания „Тийм Консулт“ АД с предмет на дейност кариерно консултиране, която ще продължи дейността си.
Във връзка с професионалната ориентация ежегодно учениците участват в националната инициатива „Мениджър за един ден“, Ден на ученическото самоуправление, национални състезания по професии от календара на МОН и в националната олимпиада по гражданско образование, като заемат призови места.

Публикувано в събития

Центърът за кариерно развитие в ЗПГ, Сандански, ще бъде открит официално на 17 октомври

Новият Център за кариерно развитие и гражданско образование при Земеделска професионална гимназия, Сандански, създаден през това лято, ще бъде официално открит на 17 октомври.

Основната цел Центъра е да бъде свързващо звено между реалния бизнес и граждани, които търсят работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация.

Предвижда се периодично да бъдат организирани семинари, обучения, срещи с експерти в Бюро по труда, Бизнес Информационен и Консултански Център Сандански.

Ще бъде осигурявана и постоянна професионална консултация за ученици.

Центърът за кариерно развитие в ЗПГ е обособен в първия етаж на училището, има 6 кабинета и 3 хранилища. Изцяло е обновено и прилежащото им коридорно пространство.

Обновяването и оборудването на групата нови кабинети в южното крило на училището бе по проект, подкрепен от Фондация „Америка за България“ със 150 000 лева и 38 000 собствено финансиране.

Тържеството ще бъде съчетано и посветено на 20-годишнината от откриването на професията „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“.

„Равносметката за тези 20 години са 17 успешно дипломирани випуска, над 500 обучени специалисти, призови места след участия в национални състезания и конкурси. През последните години бяха създанени и работиха 9 учебни компании по програмата „Джуниър ачийвмънт България“, припомни директорът на ЗПГ Емил Терзийски.

Публикувано в събития

Архив

юли 2024
П В С Ч П С Н
« ное    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Категории