Заседателна зала на учебни компании

Заседателна зала на учебни компании/бившо хранилище Икономика/–
За пълноценното функциониране и управление на кариерния център, учебната компания и учебните предприятия в гимназията, следва да бъде оборудвана заседателна зала с 15 до 17- местна кръгла маса, мултимедийна система, офис-техника и офис-обзавеждане, с възможност за правилно съхранение и архивиране на документите на центъра и на учебните предприятия. Това ще даде възможност на учениците за придобиване на умения и компетентности, заложени в Държавните образователни изисквания /ДОИ/ към професия „Икономист”, в т.ч. да обработва, сортира и съхранява информация, архивиране на нормативна уредба. В заседателната зала няма да се провеждат редовни учебни занятия. Тя ще се използва за заседания на общото събрание на акционерите в учебните компании, както и за срещи, организирани от екипа на кариерния център с външни ползватели и заседания на екипа на самия кариерен център.