Работилница „Агроекология”

Работилница „Агроекология” /настоящо хранилище Озеленяване/– обзавеждането ще включва голяма работна маса с вградени шкафове за съхранение на инструменти, оборудване, прибори и съдове, гардероб за съхранение на работното облекло и многофункционални модулни секции за демонстрационни макети, реални образци, онагледяващи табла, модели, материали и др. пособия. В тази работилница ще се провеждат практически занятия по предметите: Биологично растениевъдство и животновъдство, Екологичен мониторинг, Агроекология. Във връзка с изучавания предмет Почвознание ще се създадат условия за изследване на почвата /почвен анализ/ и ще се оборудва почвена сбирка.