Кабинет „Агроекология”

Кабинет „Агроекология” /бивш кабинет Озеленяване/ – За мотивиране на учениците и приближаване към реалната работна среда, кабинетът ще се оборудва с нови маси, стилажи и макети за ефективна теоретична подготовка. Ще бъде монтирана съвременна мултимедийна система за онагледяване процеса на обучение, както и за проучване и прилагане на добри практики за осъществяване на производствена дейност без замърсяване на въздух, води и почви. Освен това с нея ще се организират електронни уроци и ще се повиши качеството на обучение по Агроекология, Устойчиво управление на земеделието, Биологично растениевъдство и животновъдство. Ще се провеждат специализирани семинари, част от дейността на кариерния център. Специалността Агроекология, професия Агроеколог е нова в приема на училището, което обяснява липсата на оборудван кабинет и нуждата от такъв.